LOGA

 

Logo je neodmyslitelnou součástí každé hry, jelikož vždy představuje specifický a nezaměnitelný znak, který sám o sobě svým zjednodušeným konceptem hru nějak charakterizuje. V případě Chasera se logo skládá z názvu hry, stručného a výstižného podtitulu a jednoho nebo dvou vzájemně se překrývajících půlkruhů. Ty mimochodem v tomto případě symbolizují siluety dvou planet, o jejichž propojených osudech hra vypráví, tedy menšího Marsu a větší Země v pozadí. Níže si můžete jednotlivé varianty loga důkladně prohlédnout.

 

 

 

Copyright © chaser.cz 2011. Všechna práva vyhrazena.